Geral

Suporte Sol Sirius Pollux Aldebaran Canis Majoris
Espaço em Disco 100 Mb 200 Mb 400 Mb 1 Gb ILIMITADO
Transferência Mensal 2 Gb 5 Gb 7 Gb 15 Gb ILIMITADO
Contas FTP 2 5 7 ILIMITADO ILIMITADO
Contas de Email 20 50 70 100 ILIMITADO
Bancos de Dados 10 15 20 ILIMITADO ILIMITADO
Sub Domínios 1 3 5 ILIMITADO ILIMITADO

Informações Técnicas

Suporte Sol Sirius Pollux Aldebaran Canis Majoris
PHP 4.x check2 check2 check2 check2 check2
PHP 5.x check2 check2 check2 check2 check2
MySQL check2 check2 check2 check2 check2
Espaço MySQL ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO
PERL / CGI check2 check2 check2 check2 check2
Asp / .NET check2 check2 check2 check2 check2
Agendador de tarefas (CRON) check2 check2 check2 check2 check2
Ruby on Rails check2 check2 check2 check2 check2
Python check2 check2 check2 check2 check2
Curl check2 check2 check2 check2 check2
Criação de Sites logo42 logo42 logo42 logo42 logo42

Informações de Email

Suporte Sol Sirius Pollux Aldebaran Canis Majoris
SMTP check2 check2 check2 check2 check2
IMAP check2 check2 check2 check2 check2
Alias check2 check2 check2 check2 check2
Redirecionamento check2 check2 check2 check2 check2
AntiSpam check2 check2 check2 check2 check2
Lista de Emails check2 check2 check2 check2 check2